« フィリピン台風 被災者救援に日本も力尽くせ | トップページ | 軽減税率 政治の責任で導入の決断急げ »

2013年11月14日 (木)

Me and My Country (3) (タクシン元首相回想録)

信頼と自信で経済発展を取り戻せる(タクシンチナワット)

cite from Thaksin Shinawatra's official site
https://www.facebook.com/thaksinofficial

Thaksin Shinawatra
October 28

Me and My Country (3)
私と私の国(回想録)

ผมมาอยู่ญี่ปุ่น 3 วัน มาเห็นเศรษฐกิจญี่ปุ่นคึกคักขึ้นเยอะ สอบถามผู้คนถึงความพึงพอใจ ก็พบว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าดีขึ้น พอใจ
I arrived in Japan three days ago, and I saw the Japanese economy more vibrant . I find that most people feel more comfortable .

ก็เลยทำให้นึกถึงตอนที่ผมเป็นนายกฯใหม่ๆ ผมจับทฤษฎีโลกทุนนิยมว่าเศรษฐกิจเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่ง จิตวิทยาที่ว่าจะต้องให้เกิดบรรยากาศแห่งความเชื่อมั่น ความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust & Confident)
It reminds me of the days I was a new prime minister . I beleave a theory that the world capitalist economy is going by a psychological one. Psychology to have an air of confidence. Trust (Trust & Confident).

พอท่านนายกฯ Abe เข้ามา ท่านปรับค่าเงินเยนที่แข็งเกินกว่าเศรษฐกิจที่แท้จริง ถ้าเป็นภาษาของอาชญวิทยา เราเรียกกันว่า Shock Therapy คือการรักษาบำบัดโดยวิธีที่รุนแรง พอดีผมมีโอกาสได้คุยกับท่านนายกฯ Abe ด้วยตัวเอง ก็เลยถามท่าน ท่านตอบดีมาก
The Prime Minister Abe came when yen 's appreciation over the real economy . If the language of Criminology . Called Shock Therapy is a therapy by fierce . I had the opportunity to talk to the Prime Minister Abe himself , so I asked him and Abe responded very well.

ท่านเลี่ยงคำว่าลดค่าเงินซึ่งเป็นการที่อาจถูกต่อว่าจากประเทศคู่ค้าได้ ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ลดแค่ค่าเงิน ท่านใช้ทฤษฎี Inflation Targeting ด้วยการตั้งค่าอัตราเงินเฟ้อไว้ที่ 2% เพราะเดิมอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นเป็น 0% หรือบางทีก็ติดลบหน่อยๆ ก็เลยทำให้ค่าเงินเยนอ่อนตัวอย่างรวดเร็ว เงินถึงจะเฟ้อขึ้นมาระดับ 2% ได้ ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกทฤษฎี ความเชื่อมั่นจึงเกิดกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างแรง รัฐบาลจึงเป็นที่นิยมของประชาชนซึ่งรอความหวังทางเศรษฐกิจมานาน
Please avoid the devaluation, which may be a matter of international partners. You say that you do not lose your money just by using the theory of Inflation, targeting setting inflation at 2 % , because the original Japanese inflation is 0 % or something a little bit lower than that. It makes the yen weakening rapidly. Money to inflation goes upto 2% , which is the answer of the theory. It is believed that the Japanese economy has hard time. Government preferes Japanese economy to go up.

ตอนที่ผมเข้ามาเป็นนายกฯใหม่ตอนนั้น เศรษฐกิจยังไม่ยอมฟื้นจากวิกฤติ หลังจากที่ผมตรวจสอบสภาพคล่องในสถาบันการเงินทั้งของภาครัฐและเอกชน ผมรู้สภาพปัญหาที่เงินของพ่อค้าส่งออกไม่ยอมส่งกลับเข้าไทย และก็สถาบันการเงินต่างประเทศก็ยังไม่มีความเข้าใจและไว้วางใจเศรษฐกิจไทย ผมเลยประกาศความแข็งแรงทันทีว่า เราจะช่วยตัวเอง เราจะฟื้นเศรษฐกิจตัวเอง โดยการไม่ขอความช่วยเหลือทางการเงินจากใคร และจะไม่กู้เงินต่างประเทศเป็นอันขาด ทำให้วงการเงินต่างๆช๊อค นึกว่าเรายังจะวิ่งกู้อยู่ คนไทยก็มีความมั่นใจขึ้นจึงเริ่มมีการขยับตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น
When I took over as the new prime minister at that time. Still not recovered from the economic crisis. After I check the liquidity of financial institutions in both the public and private sectors. I know the problems that the dealer(owner?) was not willing to return to Thailand . And the foreign financial institution is weak for economic understanding as well as trust of Thailand . I noticed immediately one thing (that strength) . We can help themselves. We will revive the economy for ourselves. By not asking for financial assistance from anyone. And will not loan overseas feared. To the financial shocks . Imagine that we have to run the recovery . Thailand is confident more people will begin to move more economic .

ผมเริ่มปฏิบัติการตามนโยบายที่หาเสียงไว้ทันที โดยเฉพาะกองทุนหมู่บ้านที่ถูกดูแคลนว่าจะเอาตังค์ที่ไหนมาทำ และโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค และตามมาด้วยหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) แล้วรีบตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ซื้อหนี้ออกจากธนาคารเพื่อให้ธนาคารเริ่มปล่อยกู้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็ถือว่าเป็นการ Shock Therapy เช่นกัน หุ้นก็เริ่มขึ้น ค่าเงินบาทก็เริ่มแข็งตัวแบบมีเสถียรภาพ เงินที่พ่อค้าส่งออกไม่ยอมเอาเข้ามาก็เข้ามา
I bigin operational tactics at the time immediately. I arrived to 30 Baht Health Care scheme . And then I start One Tambon One Product (OTOP) and then quickly set up Thailand Asset Management Corporation (TAMC ) to escape from the banks so that the banks started lending again easily. That is considered as Shock Therapy. Money began to form a stable clot (profit) . Money merchant exporters refused to come out the country.

พอเงินสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ผมจึงประกาศใช้หนี้ IMF เศรษฐกิจจึงแข็งอย่างต่อเนื่องมาหลายปี
We've got enough international reserves. I tried to pay back IMF debt so hard continuously for many years.

ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเศรษฐกิจจะดีได้ต้องสร้างบรรยากาศให้เกิด Trust and Confident ในระบบเศรษฐกิจเราให้ได้ครับ
I repeat once again that the economy will have to create the Trust and Confident in the economy we have .

ไหนๆผมก็ได้คุยกับท่านนายกฯ Abe แล้ว ผมก็เลยสอบถามเรื่องวีซ่าเข้าญี่ปุ่นที่มีการปล่อยข่าวลือว่าจะยกเลิกการไม่ให้วีซ่า กลับมาต้องมีวีซ่าเหมือนเดิมเพราะมีคนไทยเข้าไปแล้วไม่ออกมาหลายคน ซึ่งก่อนผมจะถามท่าน ผมก็เลยขอข้อมูลส่วนของเราก่อนก็พบว่า การอยู่เกินกำหนดมีทั้งสองฝ่าย คือทั้งญี่ปุ่นมาไทยและไทยไปญี่ปุ่น อัตราของการอยู่เกินของไทยไปญี่ปุ่นมีไม่มากกว่าตอนที่ต้องมีวีซ่ามากนัก และเมื่อเปรียบเทียบจำนวนคนไทยไปญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นถือว่าน้อยมาก ท่าน Abe ก็ตอบผมว่าไม่ได้วิตกและไม่ได้คิดเปลี่ยนนโยบายเรื่องนี้เลย ก็ไม่รู้ใครปล่อยข่าวลือจนคนไทยตกใจมาถามผมจำนวนมาก ผมก็เลยไปถามมาด้วยตนเองมาเล่าให้ฟังว่าไม่ต้องวิตก
What I was talking about with Prime Minister Abe is about visas to enter Japan, because rumors are prevailing that Japan will cancel the visa .
People returned must have a visa to enter Thailand.
Once coming into Japan, there were not many people out . (overstay)
So I ask of our first finds .
There are two sides to overstay .
Both Japan and Thailand is Thailand to Japan.
The rate of in excess of Thailand to Japan is not much more than I need a visa .
Compared to Japan, Thailand and the increasing number of people are very worried and you Abe replied that I did not think to change this policy at all.
I do not know who let the person rumored to make Thaias shocked and asked me a lot .
I was asked to come in person to tell you not to worry .

คนสิงคโปร์ไปไหนเกือบทั่วโลกไม่ต้องมีวีซ่า ทำไมคนไทยต้องขอวีซ่าอีกตั้งหลายประเทศ ดังนั้นนับวันรัฐบาลก็จะเจรจายกเลิกวีซ่า 2 ฝ่ายกับประเทศหลักๆมากขึ้นเรื่อยๆครับ ปีใหม่ 2014 นี้จีนกับไทยจะยกเลิกวีซ่าต่อกันแล้วครับ
Singaporeans go almost anywhere in the world without a visa. Why people need visa for Thailand and many countries . So, the day the government will cancel the visa dialogue with two major parties increasingly China and Thailand on this new year 2014 will cancel my visa together .

|

« フィリピン台風 被災者救援に日本も力尽くせ | トップページ | 軽減税率 政治の責任で導入の決断急げ »

srachai」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く(ウェブ上には掲載しません)
« フィリピン台風 被災者救援に日本も力尽くせ | トップページ | 軽減税率 政治の責任で導入の決断急げ »