« นักข่าวอเมริกันรายที่ 2 ไม่รอด ! | トップページ | 安倍改造内閣 経済再生へ挙党態勢を固めよ »

2014年9月 3日 (水)

cite from Yingluck Shinawatra's facebook

cite from Yingluck Shinawatra's facebook

วันนี้ออกมาทานข้าวเลยถือโอกาสแวะมาที่ "ตลาดน้ำอโยธยา" จ.อยุธยาค่ะ บรรยากาศแบบไทยๆเป็นธรรมชาติ มีสินค้ามากมายทั้งOTOP, ของพื้นเมือง, สินค้าหัตถกรรม, ของทำมือ, ของที่ระลึก, ของเล่น เสื้อผ้าเครื่องประดับ อาหาร ขนมอร่อยๆหลากหลายชนิดและกาแฟโบราณ เป็นอีกแห่งหนึ่งนอกเหนือจาก"ตลาดโก้งโค้ง" ที่ดิฉันเคยไปถ่ายรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบ ประชาชน เลยถือโอกาสเอาบรรยากาศสบายๆแบบนี้มาฝากค่ะ

https://www.facebook.com/Y.Shinawatra/photos/a.106877456023385.4057.105044319540032/844987235545733/?type=1

words:

วันนี้ wan née today

ออกมา òk maa come out

ทานข้าว taan kâao to eat (a meal)

เลย loie (เลย is very commonly used as an intensifier in Thai, but an be difficult to translate directly into English. If it appears in combinations with abverbs such as มาก or จัง, which themselves serve to add emphasis to the sentence, then there's little need for a direct translation. If not, then a translation of "completely" or "totally" can work, or it might evade a direct translation and require a re-wording in English. In a negative sense, a ไม่....เลย combination can be translated as "not....at all" into English.)

ถือโอกาส tĕu oh-gàat take the opportunity ; take advantage

แวะ wáe to stop ; to call at ; to call on

มา maa (a marker that puts the main verb in the present perfect tense)

ที่ têe to ; at
that ; which ; who

   " 
ตลาดน้ำอโยธยา ตลาดน้ำอโยธยา ตลาดน้ำอโยธยา

  " 
จ.อยุธยา jang-wàt a-yút-tá-yaa Ayutthaya (province)

ค่ะ kâ (particle used by female speakers at the end of sentences to make them more polite)

   · 
บรรยากาศแบบไทย ban-yaa-gàat bàep tai  Thai style atmosphere

ๆ  (character used to indicate the previous word is repeated)

เป็นธรรมชาติ bpen tam-má-châat naturally ; spontaneously

   · 
มี mee have ; there is

สินค้า sĭn káa goods ; merchandise ; commodity

มากมาย mâak maai a lot ; many ; several

ทั้ง táng all ; entire ; whole

   OTOP, 
ของพื้นเมือง kŏng péun meuang local product ; native product

   , 
สินค้า sĭn káa goods ; merchandise ; commodity

หัตถกรรม hàt-tà-gam handicraft

   , 
ของ kŏng of

ทำ tam do ; make

มือ meu hand

   , 
ของ kŏng of

ที่ระลึก têe rá-léuk souvenir ; token ; memento

   , 
ของเล่น kŏng lên toy ; plaything

   · 
เสื้อผ้า sêua pâa clothes

เครื่องประดับ krêuang bprà-dàp decorations ; ornamentation ; embellishment

   · 
อาหาร aa hăan food

   · 
ขนมอร่อย kà-nŏm a-ròi  nice sweets

ๆ  (character used to indicate the previous word is repeated)

หลากหลาย làak lăai various ; several ; a lot of

ชนิด chá-nít kind ; sort ; type (ชนิด is a classifier for a type, sort or kind of something.)

และ láe and

กาแฟ gaa-fae coffee

โบราณ boh-raan ancient ; outdated ; archaic

   · 
เป็น bpen be

อีก èek again ; once more ; more

แห่ง hàeng of
place ; location ; spot (แห่ง is the classifier for a place.)

หนึ่ง nèung one

นอกเหนือจาก nôk nĕua jàak besides ; unless ; except ; aside from

   " 
ตลาดโก้งโค้ง dtà-làat-gôhng-kóhng Talatkongkhong

   " 
ที่ têe that ; which ; who

ดิฉัน dì-chăn I ; me

เคย koie once ; ever ; used to

ไป bpai go ; leave ; depart

ถ่าย tàai to take a picture ; to photograph

รายการ raai gaan catalogue ; list ; list of items

รัฐบาลยิ่ง rát-tà-baan yîng  extreme government

ลักษณ์ lák characteristic ; style

พบ póp finds ; meets ; discovers

   · 
ประชาชน bprà-chaa chon people ; inhabitants ; residents

   · 
เลย loie (เลย is very commonly used as an intensifier in Thai, but an be difficult to translate directly into English. If it appears in combinations with abverbs such as มาก or จัง, which themselves serve to add emphasis to the sentence, then there's little need for a direct translation. If not, then a translation of "completely" or "totally" can work, or it might evade a direct translation and require a re-wording in English. In a negative sense, a ไม่....เลย combination can be translated as "not....at all" into English.)

ถือโอกาส tĕu oh-gàat take the opportunity ; take advantage

เอา ao wanted ; desired
took ; brought

บรรยากาศสบายๆแบบนี้ ban-yaa-gàat sà-baai sà-baai bàep née  easy-going atmosphere like this

มา maa (a marker that puts the main verb in the present perfect tense)

ฝาก fàak deposit ; entrust ; leave with somebody

ค่ะ kâ (particle used by female speakers at the end of sentences to make them more polite)

|

« นักข่าวอเมริกันรายที่ 2 ไม่รอด ! | トップページ | 安倍改造内閣 経済再生へ挙党態勢を固めよ »

08-タイ語」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く(ウェブ上には掲載しません)
« นักข่าวอเมริกันรายที่ 2 ไม่รอด ! | トップページ | 安倍改造内閣 経済再生へ挙党態勢を固めよ »