« การบ้านของสีฟ้าจัง 2014-12-06 | トップページ | 軽快なリズムに乗って、職探しも良いものだ »

2014年12月 6日 (土)

สสวท math 15nov2014

สสวท math 15nov2014

ตาม

ในแบบรูปต่อไปนี้ มีจำนวน 11 ปรากฏอยู่ทั้งหมดกี่ครั้ง

3,2,1,2,5
4,3,2,3,6
5,4,3,4,7
6,5,4,5,8
...
48,47,46,47,50

ตอบ

7,6,5,6,9
8,7,6,7,10
9,8,7,8,11(ok)
10,9,8,9,12
11,10,9,10,13(ok)
12,11,10,11,14(ok)
13,12,11,12,15(ok)
14,13,12,13,16
15,14,13,14,17

4ครั้ง

|

« การบ้านของสีฟ้าจัง 2014-12-06 | トップページ | 軽快なリズムに乗って、職探しも良いものだ »

08-タイ語」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く(ウェブ上には掲載しません)
« การบ้านของสีฟ้าจัง 2014-12-06 | トップページ | 軽快なリズムに乗って、職探しも良いものだ »